Skip to content Skip to footer

Her Türlü Soru ve Öneri İçin:

ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNCELİKTİR!

Kalite, Güvenlik, Çevre Dostu Üretimde Lideriz!

is-politikası

İş Güvenliğiyle Geleceğe Işık Tutuyoruz!

Emnİyetle Boyanmış Yarınlar

Güvenli Üretim, Kaliteli Gelecek

Müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarken; çalışma şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlike risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini sağlayacak tedbirleri en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak ve işletme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin sağlık ve güvenliğini sağlamak ana hedefimizdir.
– İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde uygun çalışma koşullarını sağlamak,riskleri kontrol altında tutmak.
– Yapılan tüm çalışmalarda, insan ve çevre sağlığına olumsuz etki edebilecek tehlikeli kimyasallar yerine daha az zararlı kimyasallarkullanarak, insan ve çevre dostu ürünler üretmek.
– Güvenli ekipman ve uygun teknolojileri kullanarak iş güvenliğine uygun üretim gerçekleştirmek.
– Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
– Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.
– Eğitimleri, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilemek ve planlı olarak tekrarlamak.
– İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, çalışanlarımız tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

01

Üstün Kaliteli Ürünler

Müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarak memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmak.
02

Çalışan Güvenliği ve Sağlığı

Çalışma şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlike risklerini en aza indirerek çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini üst düzeyde korumak.
03

Sıfır İş Kazası Hedefi

İşletme sınırları içerisinde sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için gerekli tedbirleri almak ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak.